Nieuws >> Archief >> Bespaar met de PACKO buiskoeler!
Vraag om info

Nieuws

Archief
( 06-12-2007 )

Bespaar met de PACKO buiskoeler!

Met de Packo buiskoeler kan met behulp van bronwater de melk voorgekoeld worden.
Daardoor wordt de kwaliteit van de melk behouden.

Naast het kwalitatieve aspect van de melk is ook de energiewinst van groot belang.
De melk wordt namelijk zonder enige toevoeging van externe energie voorgekoeld waardoor er minder elektriciteitsverbruik is om de melk af te koelen tot de eindtemperatuur.
Daarenboven is de Packo buiskoeler perfect reinigbaar door zijn unieke dichtingvrije constructie en optimale doorstroming waardoor er geen onderhoudskosten zijn.
Deze financiële besparingen resulteert in een terugverdientijd van de investering in een buiskoeler van ongeveer 2 jaar.
Daarnaast kan het opgewarmde water o.a. gebruikt worden als drinkwater voor het melkvee. Zeker in de winter kan dit warme water ervoor zorgen dat de melkproductie op peil blijft.

Zelfs Electrabel vermeldt in haar Nieuwsbrief voor zelfstandigen van oktober 2007 de voordelen van de buiskoeler.
Daarenboven kunnen via de overheid subsidies verkregen worden of kan deze investering in rekening gebracht worden van de belastingen.

Op Agribex 2007 wil Packo Inox de voordelen van de buiskoeler nog extra in de verf zetten door een wedstrijd te organiseren: Win een buiskoeler gratis thuis geïnstalleerd of één van de 100 waardebonnen voor een buiskoeler! De melkveehouder hoeft enkel een korte vragenlijst in te vullen om deel te nemen.

Archief Vraag om info